Välkommen på lunchseminarium

Välkommen på lunchseminarium

Samverkansmöjligheter mellan KTH och små och medelstora miljöteknikföretag

KTH bjuder tillsammans med Stockholm Cleantech in till ett lunchseminarium som handlar om några av de samverkansmöjligheter KTH erbjuder små och medelstora miljöteknikföretag.

När: 4 december 2013, kl 12:00 – 14:40 (lunch serveras 12:00 – 12:45)
Var: KTH, Lindstedtsvägen 5, Sal D36 

Program:

12:00 12:45 Lunch och registrering.

12:4513:15  KTH Näringslivssamverkan
Arbetar för att skapa goda relationer med företag, alumner och organisationer. Introduktion kring det spektrum av möjligheter som finns inom samverkan mellan KTH och företag.

13:15 14:00  KTH Research office
Har det sammanhållande ansvaret för den externa finansieringen av forskning på KTH. Presentation av verksamheten, samt en inblick i hur samverkan inom forskning och forskningsfinansiering fungerar på KTH.

14:00 14:30 Greenhouse Labs
Är en miljö speciellt utformad för innovationsdrivna kemiföretag. Presentation av verksamheten inom Greenhouse Labs, samt de möjligheter som erbjuds till företag inom Stockholm Cleantech. 

14:30 14:40  Avrundning
Med tid för frågor och reflektioner.

Seminariet är kostnadsfritt, men anmälan krävs.
Anmälan görs till Gabriella Lannmark: gabriella.lannmark@ivl.se eller 08-598 564 26.
Sista datum för anmälan är fredagen 29 november.

För mer information:

Erik Lundin, KTH Näringslivssamverkan, erilundi@kth.se, 073 – 229 32 96
Hanna Eriksson Lagerberg, Stockholm Cleantech, hanna.erissonlagerberg@ivl.se, 08 – 598 563 60
Gabriella Lannmark, Stockholm Cleantech, gabriella.lannmark@ivl.se, 08-598 564 26