Låt Stockholm Cleantech stödja ditt företag

 


Inom Stockholm Cleantech finns de experter och rådgivare som alla miljöteknikföretag behöver. Det arrangeras seminarier och möten som gör att kontaktvägarna öppnar sig. Och det finns stor erfarenhet och kunskap för att kunna ta emot potentiella kunder på rätt sätt.

För mer information kontakta:

Johan Strandberg (projektledare och tekniska studiebesök)
E-mail: johan.strandberg@ ivl.se