Affärer & FoU

Få hjälp med att visa upp företaget för internationella kunder

Inom det vi kallar Affärer och FoU ingår verktyg och verksamheter som i större utsträckning är specialiserade mot enskilda företag eller företagsgrupper. Dessa kommer i större utsträckning leda till projekt eller konkreta affärer i närtid.

 • Produktutveckling

  Om ditt företag har behov av att utveckla era produkter och processer. Kanske gäller det en anpassning för en ny marknad, en utveckling för certifier…

  Läs mer
 • Delegationsbesök

  Vi får regelbundet förfrågningar delegationer som vill se exempel på svensk miljöteknik. Dessa kommer från hela världen och från alla nivåer. I Stock…

  Läs mer
 • Affärsgenerering

  Under 2012 satsar extra hårt på fyra olika områden där vi kommer att skapa affärer. Avfallsteknik i Östersjöregionen Biogas i Kina Dricksvatten i Ind…

  Läs mer
 • Finansiering

  Stockholm Business Region Development (SBRD) är den partner som verkar för att öka antalet utländska företagsetableringar i Stockholmsregionen. Vi er…

  Läs mer