Affärsgenerering

Under 2012 satsar extra hårt på fyra olika områden där vi kommer att skapa affärer.

  • Avfallsteknik i Östersjöregionen
  • Biogas i Kina
  • Dricksvatten i Indien
  • Cleaner Production i Indien

 


Områdesansvarig
Östen Ekengren

osten.ekengren @ ivl.se