Delegationsbesök

Vi får regelbundet förfrågningar delegationer som vill se exempel på svensk miljöteknik. Dessa kommer från hela världen och från alla nivåer. I Stockholm Cleantech försöker vi se till att de besöken ger affärer i så stor utsträckning som möjligt.

Om ni som företag har tillgång till en anläggning där man kan se er teknik eller ert kunnande, så kan vi se till att ni får besökare dit utan att ni behöver anstränga er.

Här kan ni se hur vi presenterar Technical Visits för besökaren.

För frågor kontakta:

Staffan Filipsson
Tel: 08-598 563 75
E-post: staffan.filipsson@ivl.se

Johan Strandberg
Tel: 08-598 563 98
E-post: johan.strandberg@ivl.se