Finansiering

Stockholm Business Region Development (SBRD) är den partner som verkar för att öka antalet utländska företagsetableringar i Stockholmsregionen. Vi erbjuder investerare information och rådgivning i etableringsfrågor, förmedlar kontakter och finns vid deras sida från idé till etableringsbeslut.

SBRD arbetar för att Stockholm ska erbjuda bästa möjliga förutsättningar för befintliga företag att växa och för nya företag att starta och etablera sig i Stockholm.

Om ni är ett miljöteknikföretag som är på jakt efter utländska eller svenska investerare är ni välkomna att kontakta oss.

 


Områdesansvarig
Janey Mehks

janey.mehks @ stockholm.se