Inkubatorverksamhet

Stockholm Innovation & Growth, STING, är en företagsinkubator som startades 2001 på initiativ av Stiftelsen Electrum i Kista men har sedan vuxit i regionen genom ett nära samarbete med KTH, forskningsinstituten och KI.

De bolag som antas till affärsinkubatorn får hjälp med: affärsutveckling, hitta finansiering, utveckling av IPR skydd, rekrytering av nyckelmedarbetare, utveckling av teamet vad gäller vision/ägarsyfte, kontakter för teknikutveckling och vidare FoU aktiviteter och kontakter med potentiella kunder både i Sverige och i andra länder.

STING antar normalt 10-15 nya bolag per år med ambitionen att alla ska kunna bli ett internationellt tillväxtföretag.

 

Områdesansvarig
Magnus Rehn

 

Tre exempel på bolag som blivit hjälpta i inkubatorn

Svenska Aerogel logo

Svenska Aerogel utvecklar och tillverkar unika, miljövänliga och återvinningsbara aerogelmaterial för en rad industriella applikationer till en betydligt lägre kostnad än vad som idag finns på marknaden. Teknologi erbjuder därför intressanta möjligheter för ett antal högvolymproducerande industrier inom isolering för värme och ljud, filtrering av luft eller vätskor, eller som tillsats i t ex betong eller färg.

 

Seec logo

SEEC löser fastigheters värme- och/eller kylbehov. Bolagets patenterade och unika energisystem sparar energi med upp till 80 % utan miljöpåverkan. Tekniken bygger på en integrerad lösning av energilagring och energiproduktion med full service och underhåll. Marknadsfokus är alla typer av större fastigheter, som köpcentra, sjukhus och idrottsanläggningar.

 

Mantex logo

Mantex avslöjar innehåll och kan därmed öka avkastning och spara energi. I nästan alla storskaliga industriella träförädlings och biomaterialprocesser är det av intresse att känna till mängden önskade och oönskade substanser, t.ex. fukthalt, barkhalt, och oorganiska föroreningar. Mantex tillhandahåller industrianpassade mätinstrument som snabbt och beröringsfritt mäter andelen sökt substans och möjliggör därmed en bättre processkontroll.