Högdalen

I Högdalen ska en DEMO-anläggning byggas inom avfallsområdet på initiativ från Stockholms Stad. Det finns en stor potential i projektet, då vi saknar den här typen av anläggningar, vilka ha visat sig fungera bra i säljsammanhang. Men det är väldigt viktigt att Stockholm Cleantech sörjer för att detta blir utformat på ett för företagen passande sätt. Därför sätter vi in en arbetsgrupp med deltagare från avfallsföretag som tillsammans med Stockholms Stad kommer att se till att den fungerar på önskat vis.