Technical Visits

Stockholm får idag in väldigt många studiebesökare som letat sig hit på egen hand. De hittar de enskilda besöksobjekten exempelvis Hammarby Sjöstad. Stockholm Cleantech vill tillsammans med de mest besökta objekten jobba fram verktyg, arbetssätt, kontakter eller vad som krävs för att besökarna ska lockas att förlänga besöket till att omfatta två eller fler objekt. Så kallad merförsäljning.