Företagsgrupper

Företagsgrupperna är sammansatta av företag som gemensamt vill stärka varandra genom att man i försäljningen tar med sig en bredare portfölj. Genom en överenskommelse om kommission på genomförda affärer finns det vinning för bägge parter.

Samtliga företagsgrupper som finns i Stockholm Cleantech är både initierade och ledda av företag. Vi du delta är du välkommen att kontakta den som står som sammankallande för gruppen.