Det startade med engagemang och en vilja att utveckla svensk miljöteknik

Det startade med engagemang och en vilja att utveckla svensk miljöteknik

Stockholm Cleantech startades hösten 2005 för att öka samverkan mellan företag, forskare och offentliga aktörer inom tillväxtområdet miljöteknik.

Det fanns redan förut flera olika aktörer på nationell och regional nivå men ingen med basen i Stockholm eller Mälardalsregionen.

Av föreningens medlemmar är flertalet företag. Bland de övriga återfinns numera tre kommuner, Stockholm Business Region, KTH och två intresseorganisationer för företag.

Stockholm Cleantech är inriktat på att bygga upp konkreta samarbetsverktyg och kontaktkanaler i Stockholm och Mälardalen så att det lyfter regionens produktutveckling och exponering, två viktiga insatsområden som stödjer varandra. Genom detta kommer företag och andra miljöteknikaktörer i regionen att kunna öka utbytet av sina insatser på ett märkbart sätt.